Slides Framework
 • Ocena Energetyczna Budynków

  Ocena energetyczna budynków to przede wszystkim audyt energetyczny budynków, projektowana charakterystyka energetyczna, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz badania kamerą termowizyjną budynków.

  UsługiO termowizjiKontakt
 • iPhones Thumbnail
 • Kamera termowizyjna

  Kamerę termowizyjną używa się do badań oceny energetycznej budynków takich jak: stanu cieplnego (energetycznego) przegród zewnętrznych, miejsca mostków cieplnych (termicznych), lokalizacji obszarów o obniżonych właściwości termicznych przegród zewnętrznych, wad konstrukcyjnych budynków np. ukrytych pod zewnętrznym tynkiem pęknięcia ścian, jakości osadzenia okien i drzwi, prawidłowego wykonania dociepleń, ciągłość izolacji rur centralnego ogrzewania, grzejników, przebiegu sieci i ewentualnych wycieków C. O., C. W. U. i ogrzewania podłogowego. Ale można jak widać na filmach wideo, używać do bardziej przyziemnych celów np. do filmowania morsów podczas kąpieli zimowych :)

  • Zabawa w śniegu
  • Morsowanie
  • Zabawa w śniegu z kamerą termowizyjną FLIR
  • Morsowanie z kamerą termowizyjną FLIR

Usługi

Usługi w ramach oceny energetycznej budynków

 • Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny to pisemna analiza zużycia energii i stanu technicznego budynku lub instalacji, które to mają wpływ na zużycie tej energii. Analiza ta jest podstawą do wyznaczenia ewentualnych prac modernizacyjnych, które mają doprowadzić do oszczędności energii i obniżenia kosztów zużywanych nośników energii w tym budynku lub instalacji. Audyt powinien zawierać listę opcjonalnych lub wszystkich przedsięwzięć energooszczędnych do wykonania z uzasadnioną analizą techniczno-ekonomiczną tych prac modernizacyjnych. Wg Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808 – tekst jednolity) cytat: „Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”. Formę i zakres audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 114).

 • Projektowana charakterystyka energetyczna

  Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków wykonywana jest do celów projektów budowlanych osób ubiegających się o eko-kredyt z banku, pozwolenie na budowę lub rozbudowę (przebudowę) domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej. Dodatkowo (opcjonalnie) wykonywana jest w postaci raportu analiza ekologiczna i/lub ekonomiczna.

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

  świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument oceniający stan energetyczny budynku pod względem zużycia energii użytkowej EU, końcowej EK i pierwotnej EP na potrzeby: ogrzewania i wentylacji budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, energii elektrycznej związanej z urządzeniami pomocniczymi, energii elektrycznej (oświetlenie) – budynki użyteczności publicznej, przemysłowych i gospodarczych.

 • Badanie kamerą termowizyjną

  Badanie kamerą termowizyjną jest rzeczywistym badaniem optycznym budynku lub procesu technologicznego pod kątem błędów konstrukcyjnych strat energii.

Kontakt

kontakt@ceb.com.pl

tel:+48787583988